Likom e-Arşiv Fatura Yazılımı

e-Dönüşüm sürecinde ihtiyacınız olan Gelir İdaresi Başkanlığı’yla uyumlu tüm yazılımlarımızla ertesi gün de sizinleyiz

e-Arşiv Fatura, faturanın alıcısına iletilecek olan nüshasının kağıt ya da elektronik olarak diğer nüshasının ise elektronik olarak saklanabildiği uygulamayla birlikte oluşturulan faturalara verilen isimdir.

Bir nüshası kağıt olan e-Arşiv Faturanın alıcısına iletimi e-posta, sms gibi yöntemlerle yapılabilmekte ve kesilen faturanın kağıt faturaya dönüştürülmesine isteğe bağlı olarak mükellef tarafından karar verilebilmektedir.

 • Oluşturulacak olan e-Arşiv Fatura görselinde GİB’e ait logonun yer alması ve fatura düzenlenme saatinin belirtilmesi zorunludur.
 • Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmına “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiş” ifadesi yazılmalıdır.
 • e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısının alınması halinde siyah-beyaz çıktı alınabilir, mono-lazer yazdırılabilir.
 • Oluşturulan e-Arşiv Fatura’nın irsaliye olarak kullanılacak olması durumunda e-Arşiv Fatura görseline “İrsaliye yerine geçer” ibaresi eklenerek, fatura irsaliye olarak da kullanılabilir.
blank

Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

 1. Kendi Bilgi İşlem Sistemi’nin Entegrasyonu
  e-Arşiv Fatura Uygulaması için kendi bilgi işlem sistemlerini kullanmak isteyen mükelleflerin, www.efatura.gov.tr adresinde yer alan başvuru kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olarak başvuru yapıp kendi sistemlerini entegre edebilirler.
 2. Özel Entegratör
  e-Arşiv Fatura Uygulaması için Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden biri ile çalışmayı tercih eden mükellefler, doğrudan entegratöre başvuracaklar ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaklardır.

Kimler kullanmalıdır?

 • e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunanlar (10 Milyon TL Ciro ve Tebliğde belirtilen sektörler) ile 19 Ekim 2019 tarihinden önce isteğe bağlı uygulamaya dahil olmuş olanlar – 01.01.2020
 • e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilenler ( 5 Milyon Ciro ile Tebliğde belirtilen sektörler) ile 19 Ekim 2019 tarihinden sonra e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı girenler – 01.07.2020
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet ortamında ilan yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları – 01.01.2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere ise başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
 • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturalardan; Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil 30 bin TL ve üzerindeki faturalar ile vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil 5 bin ve üzeri faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi – 01.01.2020 (Bu e-arşiv faturalar GİB tarafından sunulacak e-Belge Portalı üzerinden düzenlenecektir, Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca değerlendirilecektir.
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler. ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar. internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde edenlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçiş yapmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı olduğumuz entegratörleri görmek için tıklayın.

blank
blank
Zaman Tasarrufu

Faturayı e-posta olarak göndererek fatura gönderim sürecinde zaman kazanabilir ve ödeme/faturalandırma sürecini hızlandırabilir, Arşivdeki faturalarınıza hızlıca erişebilir ve Faturalarınıza son kullanıcıya yönelik reklam ve bilgi notları ekleyebilirsiniz.

blank
Geçmiş Verilere Erişim Kolaylığı ve Garantisi

E-Arşiv Fatura ile faturalarınızın ikinci nüshası elektronik ortamda saklanır. Elektronik imza ve elektronik arşivleme ile veri güvenliğini sağlayabilir ve geçmiş kayıtlarınıza kolayca erişebilirsiniz. Kullanıcı hatalarından doğan külfetten kurtulursunuz.

blank
Kağıt Saklama Sıkıntısının Sona Ermesi

Geçmişe yönelik fatura kayıplarının önüne geçebilir, Fiziksel arşivleme, kağıt saklama sıkıntısından kurtulursunuz.

blank
Faturalandırma Maliyetlerinin Azalması

Faturaların basım maliyetinden ve matbaalara ücret ödemekten kurtulur, Mevzuata uyum zorunluluğu sebebiyle ortaya çıkan usulsüzlük cezalarının önüne geçer ve Posta ya da kargo ile fatura gönderim maliyetinden kurtulursunuz.