Asgari Ücret Vergi İstisnası esaslarını belirten Gelir Vergisi 319 numaralı ASIL tebliği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştır.

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemenin esaslarını belirten Gelir Vergisi 319 numaralı ASIL tebliği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmıştır.

19 Ocak 2022 tarihinde dağıtımına başlanan Likom Yazılım ürünlerinin güncel versiyonları işbu 319 numaralı ASIL tebliğ ile uyumludur.

Likom Gusto, Likom Presto Plus Müşavir, Likom Presto Plus ve Likom Presto XL serisi ürünlerimizde Asgari Ücret Vergi İstisnasına ait işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine ait dokümanlara aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...