Asgari Ücret Vergi İstisnası Uygulamasını içeren Likom Yazılım Ürünleri dağıtıma çıkarıldı!

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin düzenleme 1.Ocak.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlk olarak 29.Aralık.2021 tarihinde yayınlanan  ve 7.Ocak.2022 tarihinde güncellenen düzenlemenin esaslarını belirten Gelir Vergisi TASLAK tebliği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

İşbu TASLAK tebliğe uygun hazırlanan Likom Yazılım ürünlerinin güncel versiyonlarının dağıtımına başlanmıştır.

 

Likom Gusto, Likom Presto Plus Müşavir, Likom Presto Plus ve Likom Presto XL serisi ürünlerimizde Asgari Ücret Vergi İstisnasına ait işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine ait dokümanlara aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...