Likom Gusto ERP – Asgari Ücret Vergi İstisnası Dokümanı


 

Tarih          :  19 / 01 / 2022

Sürüm       :  Gusto 4.04.34.005

Konu          :  Asgari Ücret Vergi İstisnası

 


 

Likom Gusto versiyonunda 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde detayı açıklanmış olan asgari ücret gelir vergisi istisnası ile ilgili değişikler yapılmıştır ve nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgi yer almaktadır.

 

319 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

319 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

 


 

Bu tebliğ uyarınca;

– Kazancı asgari ücret kadar olan ya da asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarından SGK ve işsizlik primi düşüldükten sonra kalan tutar için gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecektir.

– Buradaki ücret tanımına fazla mesai, prim, ikramiye, tazminat, aidat, avans gibi tüm kazançlar dahildir.

– Çalışanın emekli olması veya farklı bir belge türüne tabi olarak çalışması hesaplanacak gelir vergisi istisna tutarını etkilemeyecektir.

– Eksik çalışma, ay içinde giriş -çıkış gibi kısmı çalışma günlerine bağlı olmaksızın doğrudan kazanç tutarı üzerinden gelir vergisi istisnası hesaplanacaktır.

– Personel 4691, 5746 gibi gelir vergisi terkini uygulanan kanunlara tabi ise; önce hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret gelir vergisi istisnası düşülerek kalan gelir vergisi tutarından bu kanunlar için hesaplanan gelir vergisi terkini düşülecektir.

– Sakatlık indirimi, yemek yardımı, gelir vergisi muafiyeti, sendika aidatı gibi vergi muafiyetleri var ise öncelikle bu vergi muafiyetleri vergi matrahından indirilecek kalan vergi matrahından gelir vergisi hesaplanacak ve sonrasında asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi düşülecektir.

– Aynı anda birden fazla işyerinde çalışan kişiler sadece bir işyeri için asgari ücret gelir vergisi istisnasından faydalanabilecekler. Hangi işyeri için gelir vergisi istisnası uygulanacağını işveren seçebilecektir.

– AGİ kaldırılmıştır.

İlgili tebliğ uyarınca personel yönetimi modülünde aşağıda anlatılan değişiklikler yapılmıştır.

 


 

Personel kartı Yasal Durum sekmesine “Asgari Ücret İstisnası Var” isimli seçim kutusu eklenmiştir. Personele asgari ücret istisnasına tabi olduğu durumlarda bu seçenek işaretlenmelidir.Diğer durumlarda bu seçim kutusu işaretlenmemelidir.

blank


 

Tahakkuk sonrası tahakkuk izle ekranında asgari ücret gelir vergi istisnası aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

blank


 

Ücret bordrosu raporunda asgari ücret vergi istisnası kolonu gösterilmektedir.

blank


 

Aralık 2021 ve öncesi için AGİ’nin yer aldığı bordro çıktılarının kullanılması gerektiği için AGİ tutarlarının gösterildiği raporun eski hali de muhafaza edilmiştir.

blank

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...