Likom Presto XL – Asgari Ücret Vergi İstisnası Dokümanı


 

Ref. No          :  2022/01/271

Tarih              :  19/01/2022

Sürüm           :  PrestoXL  2.05.97.033

Konu              :   Asgari Ücret Vergi İstisnası

 


 

Bu sürümde 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde detayı açıklanmış olan asgari ücret vergi istisnası ile ilgili değişikler yapılmıştır.

 

319 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

319 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

 


 

Bu tebliğ uyarınca;

–  Kazancı asgari ücret kadar olan ya da asgari ücretin üzeride olan tüm çalışanlar için asgari ücretin aylık brüt tutarından sgk ve işsizlik primi düşüldükten sonra kalan tutar için gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecektir.

–  Buradaki ücret tanımına fazla mesai, prim, ikramiye, tazminat, aidat, avans gibi tüm kazançlar dahildir.

–  Çalışanın emekli olması veya farklı bir belge türüne tabi olarak çalışması hesaplanacak gelir vergisi istisna tutarını etkilemeyecektir.

–  Eksik çalışma, ay içinde giriş -çıkış gibi kısmı çalışma günlerine bağlı olmaksızın doğrudan kazanç tutarı üzerinden gelir vergisi istisnası hesaplanacaktır.

–  Personel 4691, 5746 gibi gelir vergisi terkini uygulanan kanunlara tabi ise; önce hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret gelir vergisi istisnası düşülerek kalan gelir vergisi tutarından bu kanunlar için hesaplanan gelir vergisi terkini düşülecektir.

– Sakatlık indirimi, yemek yardımı, gelir vergisi muafiyeti, sendika aidatı gibi vergi muafiyetleri var ise öncelikle bu vergi muafiyetleri vergi matrahından indirilecek kalan vergi matrahından gelir vergisi hesaplanacak ve sonrasında asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi düşülecektir.

–  Aynı anda birden fazla işyerinde çalışan kişiler sadece bir işyeri için asgari ücret gelir vergisi istisnasından faydalanabilecekler. Hangi işyeri için gelir vergisi istisnası uygulanacağını işveren seçebilecektir.

– AGİ kaldırılmıştır.

İlgili tebliğ uyarınca personel yönetimi modülünde aşağıda anlatılan değişiklikler yapılmıştır.

 


 

Personel kartı işyeri sekmesine “Asg.Ücr.İst. Yok” isimli seçim kutusu eklenmiştir.  Eğer personel aynı anda birden fazla işyerinde çalışıyor ise; gelir vergisi istisnası uygulanmayacak olan işyeri için bu seçim kutusu işaretlenmelidir.  Diğer durumlarda bu seçim kutusu işaretlenmemelidir.

blank


 

Personel kartında “G.V. Matrahları” sekmesinde vergi matrahlarının gösterildiği ekrana “Asgari ücret gelir vergisi matrahı” kolonu eklenmiştir.  Bu kolonada maaş, ikramiye ve fark tahakukunda hesaplanan toplam asgari ücret matrahı gösterilmektedir.

blank


 

Tahakkuk sonuçları ekranında asgari ücret gelir vergi istisnası aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 2022 öncesi tahakkuk izleme ekranında aşağıdaki kolonlar yerine AGİ değerleri, 2022 ve sonrasında ise gelir vergisi istisnası değerleri gösterilmektedir.

blank


 

Ücret bordrosu, zarf ve icmal dökümlerinde asgari ücret öncesi gelir vergisi ve asgari ücret vergi istisnası kolonları gösterilmektedir.

 

blank


 

Bordro, zarf ve icmal raporlarından AGİ kaldırılarak yukarıda gösterilen gelir vergisi istisna kolonları eklenmiştir.

Aralık 2021 ve öncesi için AGİ’nin yer aldığı bordro çıktılarının kullanılması gerektiği için agi tutarlarının gösterildiği bordro, zarf ve icmal raporlarıda muhafaza edilmiştir. Maaş tahakuk ekranında gönder tuşuna basıldığında hem eski hemde yeni bordro tasarımı hazır olarak gelir.

blank

 


 

Rapor ağacında eski rapor tasarımları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

blank


 

Eğer gelir vergisi terkini ayrı muhasebe hesaplarına kaydedilmek isteniyor ise 330 ya da 370 nolu öndeğerlerden birisi işaretli olmalıdır. Bu iki öndeğer gelir vergisi terkini ve damga vergisi terkinlerinin muhasebeye kayıt şekli ile ilgili genel öndeğerlerdir. Eğer her iki öndeğerde işaretsiz olursa İstisnalar ayrı muhasebe hesap kodlarına yazılmaz, istisnalar düşülmüş net tutarlar muhasebeye kaydedilir.

Gelir vergisi terkini ile birlikte asgari ücret vergi istisnası ve asgari ücret damga vergisi istisnasının da kaydedilmesi isteniyor ise 2210 nolu öndeğer kontrol edilmelidir. 2210 nolu öndeğer 1 ise asgari ücret vergi istisna tutarı ve damga vergisi istisna tutarı diğer terkinler ile birlikte gelir vergisi terkini muhasebe hesap koduna kaydedilir. 2210 nolu öndeğer 2 ise asgari ücret vergi istisna tutarı ve damga vergisi istisna tutarı muhasebeye kaydedilmez, istisnalar düşülmüş net tutarlar yazılır.

Eğer gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası ayrı muhasebe kodlarına yazılmak isteniyor ise personel kartı muhasebe sekmesinde aşağıda belirtilen ilgili hesapların entegrasyon kodları doldurulmalıdır.

blank


 

Bir personel için aynı personel kartında farklı işyerlerine giriş çıkış yaptığında eski iş yerlerindeki asgari ücret vergi istisnası matrahları toplanarak yeni işyerinde yapılan tahakkuka otomatik olarak biriken asgari ücret vergi istisnası matrahı devreder. Bu durumda devreden asgari ücret vergi matrahı girmeye gerek yoktur.

Yıl ortasında başka bir yazılımdan Presto’ya geçildiğinde ya da çalışan bir personel için herhangi bir nedenle yeni bir personel kartı açıldığında devreden asgari ücret vergi istisnası matrahı girilebilir.

Personel kartındaki gelir vergisi matrahı sekmesinde aşağıdaki resimde gösterilen devreden ay ve devreden asgari ücret vergi istisnası matrahı alanından giriş yapılabilir.

blank

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...