Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Değişiklikleri Kapsayan Likom Yazılım Ürünleri Dağıtıma Çıkarıldı!

Bilindiği üzere, 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Söz konusu yasal düzenlemelere istinaden Likom Yazılım Ürünlerinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki butonlardan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...