İş Başvuru FormuKişisel Bilgiler       Erkek        Kadın

      Evli           Bekar


Öğrenim Durumu Bilgileri
Okul
Bölüm
Mezuniyet Yılı
Not Ortalaması
Lise
Üniversite
Lisans Üstü
Doktora
Kişisel Bilgiler

 Evet        Hayır

 Evet        Hayır %10        %25        %50        %50’den fazla


 Evet        Hayır Evet        Hayır
Askerlik Bilgileri
       Evet        Hayır
Yabancı Diller
Okuma
Yazma
Konuşma
İngilize
Fransızca
Almanca
Rusca
Önceki Çalışma Bilgileri(Yarı zamanlı işlerinizi de belirtiniz)
Şirket Adı
Görev
Giriş Yılı
Ayrılış Yılı
Ayrılma Sebebi
Net Ücret(TL)
Referanslar
Şirket Adı
Yetkili Adı
Görevi
Telefon

Beklediğiniz Net Ücret (Aylık)

Close the dialog

Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Veriler Bilgilendirme Metnini kabul ediyorum.