Likom e-Defter Yazılımı

Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve kebir(büyük) defterin elektronik ortamda hazırlanarak mali mühür ile imzalandıktan sonra beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na verildiği sistemdir. e-Defter ile defterlerinizi daha hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlayıp beyan edebilirsiniz.
e-Defter uygulaması için kullanılacak yazılımın Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış ve Uyumlu yazılımlar sayfasında yer alan bir yazılım olması gerekmektedir. Likom Yazılım e-Defter Uygulaması da Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış bir yazılımdır.

Kimler e-Defter Kullanabilir?

• Cirosu 10 milyonun üzerinde olan şirketlerin e-Deftere geçmesi zorunludur.
• İsteğe bağlı olarak da e-Defter’e geçiş yapılabilir. İsteğe bağlı geçiş yapacak şirketler için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Tüzel şirketler gibi şahıs şirketleri de e-Defter’e geçiş yapabilirler.

Genel Muhasebe Yazılımının ayrılmaz bir parçası olan yasal defterlerin elektronik ortamda verilmesini sağlayan Likom Yazılım E-Defter Uygulaması, PASS/Garanti kapsamındaki Likom Presto serisi (Presto Mali Müşavir Plus, Presto Plus, Presto XL) müşterilerimizin ve Yazılım Güncelleme Sözleşmesi/Garanti kapsamındaki Likom Gusto ERP müşterilerimizin lisanslarına ücretsiz olarak eklenmektedir.

Maliyetlerin Azalması

Defterin sayfa sayısı kadar kağıt bastırma ve notere tasdikletme masrafından kurtulursunuz.

Geçmiş Verilere Erişim Kolaylığı ve Garantisi

Mali mühürle imzalanmış defterlerinizin veri güvenliğini sağlarken geçmiş kayıtlarınıza da kolayca erişebilirsiniz.

Kağıt Saklama Sıkıntısının Sona Ermesi

e-Defter ile defterlerinizin kağıt çıktısını almanıza gerek olmadığı için defter bastırma ve saklama sıkıntısından kurtulursunuz.

Ücretsiz Olması

PASS/Yazılım Güncelleme Sözleşmesi kapsamındaki müşterilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz yazılımımız ile siz de hemen e-Defter’e geçebilirsiniz.

Likom e-Defter hakkında daha fazlası için bize ulaşın

Close the dialog

Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Veriler Bilgilendirme Metnini kabul ediyorum.