Likom e-İrsaliye Yazılımı

e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olup öncelikle sevk irsaliyesi yerine kullanılacak ve malı teslim alan tarafa iletilecektir. e-İrsaliye’nin kağıt çıktısı ise taşıma irsaliyesi olarak araçta bulundurulacaktır.
Firmalar arası e-İrsaliye düzenlenebilmesi için hem alıcı hem de satıcı tarafın e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olması gerekmektedir.

Kimler Geçiş Yapmalı?

Şu anda e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır. e-Fatura uygulamasını kullanmakta olan firmalar isteğe bağlı olarak e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapabilirler.

Çevre Dostu Olması

Artan küresel ısınmaya katkı sağlamamak için e-İrsaliye’ye geçiş yapın, kağıt kullanımınızı azaltarak maliyetlerinizi düşürürken doğaya faydalı olun.

Verilere Erişim Kolaylığı ve Garantisi

e-İrsaliye ile elektronik ortamda saklanan irsaliyelerinize saniyeler içerisinde erişebilirsiniz. Elektronik imza ve elektronik arşivleme ile veri güvenliğini sağlayabilir ve geçmiş kayıtlarınıza kolayca erişebilir, kağıt saklama gereksiniminden doğan külfetlerden kurtulursunuz.

Alıcı ve Satıcı İletişimini Hızlandırması

Elektronik ortamda iletilen e-İrsaliye sayesinde belgeniz alıcıya hızla ulaşır. Bu sayede, iade, ret ya da kısmi kabul gibi aksaklıkları satıcıya hızlıca bildirebilirsiniz.

Maliyet Avantajı

Basım, arşivleme, kargo ve teslimat ücretlerinden kurtulursunuz. Müşterilerinize daha hızlı ulaşır, tahsilat sürecinizi hızlandırırsınız.

Likom e-İrsaliye hakkında daha fazlası için bize ulaşın

Close the dialog

Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Veriler Bilgilendirme Metnini kabul ediyorum.