Dinamik İzleme ile İleri Düzeyde Veri Analizi, Olay Yönetimi ile Faaliyet İzleme ve Alarm/Raporlama Sistemi, Perspektif ile Gösterge Panelleri (Dashboard)
Likom Giza İş Zekası Araçları (BI – Business Intelligence) Yazılımları, Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama ve Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları ve/veya 3. Parti İş Uygulaması Yazılımlarınız ile oluşturulmuş olan tüm verilerinizi analiz ederek kurumsal stratejik kararlar almanızı kolaylaştıran gelişmiş İş Analizi Yazılım Platformu’dur.
Likom Giza Dinamik İzleme Yazılımı ile işletmenize ait tüm verileri herhangibir teknik destek hizmeti almadan derinlemesine analiz etmek ve etkileşimli biçimde raporlamak artık çok kolay. Likom Giza Olay Yönetimi (BAM- Businesss Acitivity Monitoring)) Yazılımı ise tüm iş süreçlerinizi ve faaliyetlerinizi sizin adınıza gerçek zamanlı gözlemleyip otomatik olarak sizi bilgilendiriyor.
Likom Giza Dinamik İzleme Yazılımı ile;
+ Tüm verilerinize anında ulaşın, dönüştürün, analiz edin ve raporlayın,
+ İstenilen biçimde pivot veya alt gruplu tablolar/listeler hazırlayın,
+ Hazırlanan listeler içersinde istenen kolon seçimlerini yapın, istenen biçimde matematiksel veya finansal formüller tanımlayarak yeni hesaplamalar yaparak yeni kolonlar oluşturun,
+ Hazırladığınız tablolar için özel şablonlar tanımlayın, istenilen detayda yetkilendirin.
+ İstenilen formatta grafikleri (Area, Bar, Stacked Bar, 3D Bar, Line, Pie, 3D Pie, Radar vb.) tek tuş ile hazırlayın.
+ Hazırladığınız tablolar/listeleri PDF, HTML, XLS, XLSX, RTF, CSV vb. formatta saklayın, yazdırın ve/veya anında e-posta ile gönderin.
+ Hazırladığınız tablolarda özetten detaya analiz yapın, istenilen Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama ve/veya Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazlımı’na ait belge/faaliyet ve/veya karta anında ulaşın.
+ Hazırladığınız tüm tablolar/listelere internet üzerinde ulaşın.

Likom Giza Olay Yönetimi (BAM) Yazılımı, iş süreçleriniz ve tüm faaliyetlerinizin takip edilebilmesi için etkileşimli/gerçek zamanlı göstergeleri oluşturur, iş süreçlerinin her adımını sizin adınıza gözlemler ve uygun şartlar ve/veya koşullar oluştuğunda tanımlanan eylem planlarını hayata geçirir, periyodik olarak veya gerekli şartların oluşması durumunda kurum içi ya da kurum dışı ilgili kişileri e-posta ve/veya SMS göndererek durumla ilgili bilgilendirir.

Likom Giza Olay Yönetimi (BAM) Yazılımı üst düzey yöneticilerin ve operasyon yöneticilerinin işletmelerinde meydana gelen iş ile ilgili olayların gerçek zamanlı görünümünü almalarını sağlar; iş süreçlerinin verimliliğini analiz etmek ve geliştirmek için iş zekası sistemlerinden yararlanarak karar verme süreçlerini geliştirmeye yönelik gereksinimleri karşılar.

Likom Giza İş Zekası Araçları (BI) Yazılımları , girilen tüm verilerin toplanmasını, birleştirilmesini ve analizini yaparak geleceğe yönelik stratejilerinizin başarı ile uygulanmasını sağlayan gelişmiş teknoloji kullanan Yazılım Platformu’dur. Likom Giza İş Zekası Araçları (BI) Yazılımları ile, depoladığınız tüm verileri, hedeflerinize uygun olarak çok boyutlu analiz ederek ekosisteminiz ile paylaşabilirsiniz.

Likom Giza hakkında daha fazlası için bize ulaşın

Close the dialog

Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Veriler Bilgilendirme Metnini kabul ediyorum.