Gusto ERP ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uyarlanabilir yapısı ile verimliliği artırır. Likom Gusto ERP, ulusal ve uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun güçlü yapısı ve tam entegrasyon ile çalışan modülleriyle; Satınalma, Satış/Pazarlama, Stok Yönetimi, Üretim Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Finans Yönetimi bölümlerinin tüm işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlar.

Esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay, güvenilir bir yönetim aracı olan Likom Gusto ERP, en yaygın ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (IBM DB2, Microsoft SQL, Oracle) ile çalışmaktadır. Tüm iş süreçlerini karşılamanın yanısıra birden çok döviz ve dilde çalışması ile küresel ölçekte çalışan şirketler için etkin ERP çözümüdür.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.

Likom Gusto ERP Fiyat Bilgileri Likom Gusto ERP Bilgi İsteme Formu Likom Gusto ERP Tanıtım Sürümü