Likom Gusto ERP – Bütçe / Gelir Gider Yönetimi

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı


Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası

Bütçe / Gelir  Gider Yönetimi

Bütçe Yönetimi Yazılımı ile, stratejilerinizin uygulama başarısının sürekli izlenebilmesi ve sapmaların analizi ile geleceğin çok daha sağlıklı planlanabilmesi şansına kavuşursunuz. Firma bünyesindeki Bölüm, Proje, Şube, Şantiye ve iş merkezlerine tahmini bütçeler oluşturarak, ödeneklerin gerçekleşmelerini izleyebilirsiniz.

Gelir / Gider Yönetimi Yazılımı ile, Muhasebe hesaplarında belli bir ayrıntıya kadar detaylandırılabilen gelir ve masrafların, muhasebe hesapları dışında istenilen ayrıntıda izlenmesi ve kontrol altında tutulması sağlanmaktadır. Şube, şantiye, atölye gibi iş merkezleri ya da proje bazında kar / zarar hesaplamaları yapılabilir, ihtiyaç duyulan yönetim raporları ayrı ayrı oluşturulabilir. Tüm modüllerin hareket ekranlarında girilen tutarın tek bir tuş ile tanımlı olan gelir/gider yerleri ve türlerine önceden belirlenen dağıtım şablonlarına göre yansıtılması gerçekleştirilir.

Firma bünyesindeki birimleri ifade eden Kar ya da Masraf Merkezlerinin, diğer modüller aracılığıyla oluşturulan hareketlerini Yer ve Tür bazında takip edebilirsiniz.

  • Birim Bazlı Gelir Gider Takibi,
  • Hareketlerin Masraf Merkezleri Bazında Dönemsel Olarak İzlenebilmesi,
  • Gelir / Gider Tutarlarının Bütçe Değerleri İle Karşılaştırılması,
  • Kar / Zarar Merkezi Tanımlama
  • Gelir / Gider Tür Kartları İle Hareket Tutarlarının Dağıtılması,
  • Hareket Ekranından Girilen Tutarların Gelir / Gider Modülüne Dağıtılması,

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

blank

Diğer Modüller ile Tam Entegrasyon

Diğer tüm modüllerin parçası gibi çalışmaları nedeniyle gelir yerlerinde oluşan çeşitli gelirlerin ve gider yerlerinde oluşan çeşitli giderlerin bir seferde raporlanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, insan kaynaklarından personel maliyetlerinin, finansman modülünden çeşitli alınan hizmet maliyetlerinin aynı havuzda toplanması ve çok çeşitli raporların alınabilmesini sağlayabilirsiniz.

Karşılaştırmalı Bütçe Takibi

Gelir / Gider yerlerinde oluşan tutarların, bütçe modülündeki bütçe değerleri ile karşılaştırmalarını yapabilirsiniz.

Proje Bazında Takip

Gelir ve Giderler istenirse bölümler bazında, yapılan projeler ya da işler detayında tanımlanabilir ve takibi yapılabilir. Firmanın bölümleri ya da proje bazında kar / zarar hesaplamaları yapılabilir, ihtiyaç duyulan yönetim raporları ayrı ayrı oluşturabilirsiniz.

Giderleri Detaylandırma

Kaydedilen bilgilerin ayrıntılı olarak mizan ve defter dökümlerini alabilir ve esnek raporlama sayesinde Gelir-Gider yerlerine göre ayrıntılı analizler yapabilirsiniz. Gelir / Giderin kullanıcı tarafından tanımlanan belli şablonlara ve yüzdelere göre otomatik olarak ya da kullanıcı tarafından belirlenen tutarlarla gelir ve gider yerlerine dağıtabilirsiniz.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.