Likom Gusto ERP – Diğer Özellikler

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası

Diğer Özellikler

Kalite Yönetimi

Etkin Kalite Yönetimi’nin faydaları; müşteri memnuniyetinin sağlanması, kalite seviyesinin iyileşmesi, müşteri şikayetlerinin düşürülmesi, standartlara uygunluğun sağlanması, yeni kâr alanlarının yaratılması, yeni pazarlara ulaşılması, daha az hata ve daha az yeniden işleme ile maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik, rekabet üstünlüğü sağlanması güvenilirlik, kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalışanların ve müşterilerin bilinçlenmesi, çalışma ortamının iyileştirilerek çalışanların mutluluğunun sağlanmasıyla birlikte değişen firma imajıdır.

Kalite Yönetimi ile,

 • Kalite sistem dokümantasyonunun ve kayıtlarının yönetilerek kağıt tüketiminin azaltılması,
 • Doküman değişiklik talep sistemi ve onay süreçleri ile doküman akışlarının yönetilmesi,
 • Dokümanların eski revizyonlarına erişilmesi,
 • Uygunsuzluk ve İç Denetim Planlarının takibinin yapılması,
 • Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerle entegrasyonunun sağlanması ve takibinin yapılması,
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarının ve alınan kararların takibinin yapılması,
 • Satın alma modülü verilerinden tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması,
 • Üretim modülü verilerinden fire analizlerinin yapılması,
 • Bakım Onarım modülünden Bakım işlemleri ve analizlerinin izlenmesi sağlanır.
blank
blank

Bakım Onarım Yönetimi

Bakım Onarım Yönetimi ile bakım planları hazırlanarak, bakım aktivitelerinin personel tarafından önceden bilinmesi ve planlanması sağlanır. Bu sayede minimum işçilik, en kısa servis süresi ve dengeli iş yükü ile verimli çalışma imkanı oluşurken, özellikle üretim duruşlarına engel olmayacak, müşteri sevkiyatlarını veya hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışılmayan gün veya vardiyalara denk getirilmesi sağlanır.

Elektronik Veri Transferi (EDI) & Veri Aktarımı ile Tam Entegre Veri Akışı

Gusto EDI, Electronic Data Interchange (Elektronik Veri Değişimi) teknolojisinin Gusto Kurumsal Kaynak Planlama için geliştirilen ara yüzüdür. Gusto EDI ile elektronik ortamda saklanan birçok hareketin verileri Gusto’ya ve aynı şekilde Gusto’dan dışarıya aktarılabilir.

Gusto EDI sayesinde, aşağıda örnek olarak açıklanan aktarımlar ve diğerlerinde, verilerin kullanıcı tarafından manuel sisteme girişi sırasında yaşanabilecek hataların önüne geçilmesi ve harcanan zaman en aza indirilir.

 • El terminalleri ile oluşturulan irsaliyelerin aktarılması,
 • Özel yazılım veya başka yazılımlar ile hazırlanmış irsaliye, iş emri, teklif, sipariş vb. Gusto’da karşılığı olan tüm belgelerin Gusto’ya aktarılması,

Veri Aktarımı ile Likom Gusto El Terminali Otomasyon Yazılımı, mal alış, sıcak satış, depo transferi, sevkiyat, işçilik ve tezgâh kullanımı vb. uygulama alanlarında, tanımlanan barkod formatlarının okutularak Likom Gusto ERP’ye anlık ya da belirlenen periyotlarla veri aktarımı işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

blank

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.