Likom Gusto ERP – İnsan Kaynakları

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası

İnsan Kaynakları

İşgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama, organizasyon, eğitim, performans değerlendirme vb. faaliyetler en etkin şekilde Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yazılımı ile gerçekleşir.

Organizasyon yapısının, ünvan ve görev tanımlarının oluşturulması, personelin maaşına ve diğer özlük haklarına baz teşkil eden gelirlerinin, kesintilerinin ve diğer yasal haklarının belirlenebilmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi, uygun adayların belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tanımlanması ve uygulanması öne çıkan özelliklerdir. Performans Yönetim Sistemi ile tüm çalışanlarının performansları etkin olarak takip edilir. Bu sayede personel performans değerlemesinin adil ve kontrollü şekilde yapılması sağlanır.

insan-kaynaklari

İnsan Kaynakları Genel Özellikleri

  • Maaş, İkramiye, Fark, Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplamaları
  • Ay İçerisinde Birden Fazla Ek Gelir-Kesinti, İkramiye Hesaplaması
  • SGK Mevzuatına Uygun Raporlama, E-Bildirge İşlemleri
  • Fazla Mesai, İzin Takipleri
  • Personel Toplu Maaş Artışı
  • PDKS Aktarımları
  • Memur Bordrosu Uygulaması
  • Personel Memnuniyet Anketleri
  • İş Başvuru Takibi ve Değerlendirme Süreçleri
  • Eğitim Yönetim Sistemi

Her Zaman Güncel Mevzuata Uygun

Likom Gusto İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü, değişen gereksinimlere ve yasal mevzuatlara göre sürekli geliştirilip güncellenmektedir. Aynı zamanda, mevzuata uygun yasal parametreler, Likom Gusto ERP Yazılımı içerisinde otomatik olarak güncellenebilmektedir.

Kolay Sicil ve Bordro Yönetimi

Personel puantaj ve tahakkuk işlemlerinin işyeri bazında ayrı ayrı yapılabilmesi ve personelin maaşına ve diğer özlük haklarına baz teşkil eden gelirlerinin, kesintilerinin ve diğer yasal haklarının belirlenebilmesi işlemlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

PDKS ile entegre çalışma avantajı sayesinde çok hızlı, doğru ve güvenilir puantaj ve maaş hesabı yaparak iş gücü kaybını minimum seviyelere indirebilirsiniz.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Sistemi ile farklı iş kollarında ve farklı pozisyonlarda; bölüm, organizasyon ya da dönem bazında değişebilir performans tanımlamaları sayesinde, çalışanların adil ve kontrollü olarak değerlendirilmesi yapılır.  Eğitim Yönetimi Sistemi ile çalışanların performanslarını artırmak için gerekli olan bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaya yönelik çalışmaların tümü takip edilebilir. İş başvurularından başlayarak, çalışanın organizasyon içindeki gelişimine, puantaj işlemlerinden ödül ve ceza işlemlerine kadar, şirketlerin en önemli kaynaklarından biri olan işgücünün verimli olarak değerlendirilmesi sağlanır.

Seyahat ve Masraf Yönetimi

Tüm seyahat ve masraf süreçlerini yönetebilir, personel veya bölüm bazında maliyetleri takip edebilir ve raporlayarak izleyebilirsiniz.

BES/Otomatik Katılım Uyumluluğu

BES Dosyası: 10.08.2016 tarihte yayınlanan 6740 sayılı yasa ve 17.12.2016 tarihte yayınlanan 29921 sayılı yönetmelik ile çalışanların otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil edilmesi konusuna ilişkin esaslar Likom Gusto Yazılımında mevzuatta yer alan adımlara göre uygulanabilir.

Entegre Yapısı Sayesinde İş Gücünde Tasarruf

İnsan Kaynakları Yazılımı ile, SGK E-Bildirge Maaş, E-Bildirge İşe Giriş, E-Bildirge İşten Çıkış, SGK Sigortalı Adres Güncelleme Ekranlarıyla Entegre olarak personel bilgilerini güncelleyebilir portala otomatik olarak giriş yapabilirsiniz.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.