Likom Gusto ERP – Muhasebe

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası

Muhasebe

Genel Muhasebe Yazılımı ile muhasebe işlemlerinin, firma faaliyetleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilebilmesi sağlanır. Böylelikle istenilen tarih için, işlemlerin yasal durumu en objektif şekilde kolayca izlenebilir ve yasal yükümlülükler zamanında ve doğru şekilde yerine getirilir. Likom Gusto ERP modüllerinde girilen işlemlerin yevmiye hareketlerinin anlık veya toplu olarak oluşturulmasıyla veri bütünlüğü ve zaman tasarrufu sağlayan Likom Gusto ERP Genel Muhasebe Yazılımı uluslararası genel kabul görmüş Muhasebe Standartlarına (GAAP), Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine (UFRS) ve Türk Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak çalışmaktadır.

Hesap Planları ve Mali Tablolar birden fazla dilde ve döviz ile takip edilebilir. Standart Mali Tabloların yanı sıra istenilen formül ve tasarımda Mali Tablolar kullanıcı tarafından hazırlanabilir. Yevmiye Fişleri Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış ve Kapanış fişleri olarak sınıflandırılabilir. Yansıtma ve Bakiye Kapatma şablonları ile Yevmiye fişleri otomatik oluşturulabilir. Esnek Raporlama yeteneği ile tüm mali raporlar istenilen formatta kullanıcı tarafından hazırlanıp analiz edilebilir.

blank

Maliyet Muhasebesi

Likom Gusto ERP Maliyet Muhasebesi Yönetimi Yazılımı ile, fiili maliyet (actual cost) esasına göre bir envanter kaleminin üretilmesi veya satın alınması için gerçekten harcanan kaynakların çeşitli dağıtım anahtarlarına göre dağıtılması, öngörü maliyetlerinin hesaplanarak tahmini birim fiyat belirlenmesi sağlanır. Ham madde, yarı mamul, mamul veya hizmetlerin birim maliyetleri hesaplanarak  işletme faaliyetlerinin planlanmasında gerekli maliyet bilgileri sağlanıp yönetimin alacağı kararlara yardımcı olabilmek için maliyet muhasebesi çalışmaları yapılmaktadır.

Genel Özellikleri

  • Ürün Maliyetinin İstenilen Maliyet Türünden İzlenmesi
  • Hurda Fire Çıkışları ve Fason İşlemlerin Takibi
  • Operasyon, Tezgah ve İş Merkezi Bazında Masrafların İzlenmesi
  • Ürün Maliyetlerinin İş merkezi, Tezgah ve Tezgah Sınıfı Bazında İzlenmesi
  • Ürün Maliyet Fişlerinin Otomatik Oluşması
  • Giderlerin Muhasebe ya da Gelir Gider’den Toplanabilmesi
  • Direk ve Endirekt İş Merkezi Tanımları
  • Sınırsız Endirekt Maliyet Türü Tanımı
  • Endirekt Maliyetlerin Dağıtım Kriterlerine Bağlı Dağıtılması
  • Direk İşçilik ve Makine Giderlerinin Yansıması

TFRS

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda tespit edilen firmaların hem finans hem de muhasebeye ilişkin mali tablolarını nasıl global ölçülere uygun hale getireceklerine dair kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda Likom Gusto ERP, TFRS muhasebeleştirme ilkelerini desteklemektedir; mali tabloların konsolide bir şekilde sunulabilmesi, Bütçe planlamasının yapılması ve takibi, Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin takibi ve raporlanması.

TUIK e-VT Uygulaması (Elektronik Veri Transferi)

TÜİK sisteminin uygun formatlarda gönderilmek üzere eklendiği, güncellendiği anket formlarının yer aldığı ekranlara da sahip olabilirsiniz. Sistem üzerinde ilgili ekranlara veri girişi yapılarak, Likom Gusto ERP TÜİK e-VT web servisleri ile iletişime geçerek cevapları TÜİK sistemine iletecektir.

E-Beyanname

e-Beyanname yazılımındaki tüm tutar alanlarına Formül tanımı yapılabilir ve bu tanımlara göre tutar alanları otomatik olarak hesaplanıp doldurulabilir. Böylece her vergi döneminde tutar alanlarını manuel olarak yazmak yerine formülden hesaplanabilir.  Gusto e-Beyanname yazılımında her e-Beyanname için yetki seviyelerine göre onay tanımları yapılabilmektedir. Böylece kontrol edilmeyen veya onaylanmayan beyannamelerin paket dosyaları oluşturulamaz ve internet ortamına yüklenemez.

Mali Tablolar

İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki çözümlerden oluşur. Hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlayıp, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırır. Likom Gusto ERP Genel Muhasebe Yazılımı ile birden fazla firma ve şubeye ait tüm Yevmiye hareketlerinin çift taraflı konsolidasyonu sağlanarak konsolide Mali Tablolar kolaylıkla oluşturulur ve analiz edilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.