Likom Gusto ERP – Sabit Kıymet

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası

Sabit Kıymet

Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı ile demirbaşların satın alınmasından, satılmasına ya da hurdaya ayrılmasına kadarki tüm hareketleri ve amortismanları kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Gelir/Gider Yönetimi Entegrasyonu

Muhasebe ve gelir gider yönetimi entegrasyonu sayesinde sabit kıymet hesaplamalarının yeniden değerlemeler sonucunda güncel değerleri ile oluşmasını sağlayıp dönemsel amortismanları ilgili gider hesaplarına kolaylıkla işleyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, vergi dönemleri bazında hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

Satın Alma Sürecinden Zimmet Bilgisine

Demirbaşların satın alma süreçlerini, ürün talep aşamasından başlayarak lokasyon ve zimmet bazlı yönetmenizi sağlar. Sabit kıymetlerin bulundukları lokasyonları takip edebilir, bir  veya birden fazla kişiye zimmetleyebilirsiniz. Böylece personel bazlı ve sabit kıymet bazlı zimmet bilgilerini izleyebilirsiniz.

Detaylı Sabit Kıymet Takibi

Sabit kıymetlerin satın alma aşamasından itibaren tüm süreçlerini detaylı olarak izleyebilirsiniz. Barkod ile satın alma ve satış işlemlerini yapabilir, son kullanma tarihi, raf ömrü gibi bilgileri sorgulayabilirsiniz.

Üretim Tezgahları ile İlişkilendirme

Üretim tezgâhları ile ilişkilendirmeleri yaparak tezgâh amortisman maliyetlerinin ürün maliyetlerine direkt veya endirekt olarak yansıtabilirsiniz.

sabit-kiymet

Sabit Kıymet Yönetimi ile,

 • Bölümlerin ihtiyacı olan sabit kıymetlerin satın alımı için söz konusu talebin satın alma bölümüne bildirilmesi,
 • Sabit kıymet alımı ile ilgili tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Satın alma bölümü tarafından sabit kıymetlerin satın alınması,
 • Satın alınan sabit kıymetlerin istek yapan bölümlere aktarılması,
 • Sabit kıymetlerin bulunduğu yerlerin, kime zimmetli olduklarının takibi,
 • Sabit kıymetin satın alındığı tarihten başlayarak dönemsel amortismanlarının hesaplanması ve ilgili muhasebe gider hesaplarına yansıtılması,
 • Kullanılan sabit kıymetlerin her türlü sigorta işlemlerinin yapılması, giderlerin takibi,
 • Sabit kıymetlerin satışı ya da hurdaya ayrılması,
 • Sabit kıymetlerin Ayrıntı Kodlarıyla detaylı takibinin yapılması,
 • Sabit kıymete ait yapılan ek harcamaların alınan sabit kıymetin maliyetine yansıtılması ,
 • Farklı amortisman yöntemlerine göre amortisman hesaplamalarının yapılması,
 • Yeniden değerleme işlemlerinin yapılması,
 • UFRS standartlarına göre amortisman hesaplamalarının yapılması

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.