Likom Gusto ERP – Çizelgeleme (GANTT) Yazılımı

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası
GANTTMRP Malzeme İhtiyaç Planlama

Çizelgeleme (GANTT) Yazılımı

Üretim birimlerinin kapasiteleri dahilinde çeşitli koşullar ve önceliklere göre çalışmasını sağlayan Üretim Planlama modülüdür. İşyerindeki kaynakların çalışma programlarının çıkarılmasında, kısa ve uzun vadeli kapasite planlamalarında, görev atamalarında ve vardiya planlamalarında kullanılmaktadır.

Üretim planları, siparişlerin söz verilen teslimat tarihlerine yetişebilmesi için, işlerin hangi kaynaklar tarafından hangi sırayla yapılması gerektiğinin belirlenmesi için yapılmaktadır. Üretim çizelgeleme her kaynak için iş sırasını ve tahmini başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

blank

Çizelgeleme sayesinde;

  • Müşteri taleplerine zamanında karşılık verebilmek,
  • Tedarik sürelerini azaltmak,
  • Üretimde esneklik yaratmak,
  • Planlanan kapasiteyi etkin kullanmak mümkündür.

Gantt şemaları, bir iş istasyonunda çizelgelenmiş olan operasyonların işlem zamanlarını, boş zamanlarını, iş istasyonunun yükünü çizelgeleyebilmek için kullanılır. Çizelgeleme sayesinde iş istasyonu içerisinde operasyonların işlem sırası ve hangi işlemin hangi tezgahta yapılacağı belirlenir.

blank

Sonlu / Sonsuz Kaynak Planlama

Gusto Gantt Kapasite Planlama sonlu kapasite ile çizelgeleme yaparak işçilik ve makine kısıtlarının göz önünde bulundurulmasını ve daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Böylece, yeni bir sipariş girilmesi, iş önceliklerinin ve önemlerinin değişmesi, makina arızaları ve malzeme teminindeki aksaklıklar gibi durumlar söz konusu olduğunda önceden oluşturulan Gantt şemasının çok kısa bir sürede güncellenmesi sağlanarak dinamik olan bu yapıya hızlı bir şekilde cevap verilmesi ve kontrol altında tutulması sağlanır.

Sonlu kapasite özelliği devre dışı bırakılarak ise kaynak kısıtları ortadan kaldırılıp yeterli kaynak olması durumunda yaratılan üretim planı izlenerek mevcut kapasite aşımları tespit edilir. Böylece, “iş olması durumunda kaynaklar mevcuttur” ön kabulü ile belirlenen kriterlere uygun şekilde üretimin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklara karar verilebilir.

İleri / Geri Çizelgeleme

Alınan siparişler üzerine üretim yaparak stokta mümkün olduğunca az ürün bulundurmayı hedefleyen firmalar Geri çizelgeleme ile (Just In Time stratejisi) üretime başlanması gereken zamanı izleyebilirken, stoğa üretim yapan işyerleri İleri çizelgeleme ile tahmini üretim bitiş tarihini elde edebilir.  Gerçek siparişlerin yanı sıra potansiyel siparişler için test yüklemeleri yapılarak teslimatlar için gerçekçi tarihler belirlenebilir.

İş Emri Öncelik Durumlarının Dikkate Alınması

İş emirlerinde öncelik tanımı yapılmışsa, Gantt ile çizelgeleme yapılırken işlerin teslim tarihleri aynı olsa bilse tanımlanmış olan öncelik durumları dikkate alınır.

blank
blank

Vardiya Planlama

Personeller için günlük vardiya planlarının kısa veya uzun vadede yapılması sağlanıp bu plan çizelgeleme yapılırken dikkate alınır.

Vardiya planlarının çizelgeleme yapılırken dikkate alınması sayesinde fazla mesai/eksik mesai çalışmanın üretim kapasitesi üzerindeki etkisi uygulamaya geçmeden test edilebilir.

Personel bazlı vardiya atamanın yanı sıra görev tanımına da vardiya atayabilme imkanı ile sisteme yeni eklenen personellere otomatik olarak vardiya atanması sağlanır.

Personel İzinlerinin ve Tezgah Duruşlarının Kapasiteyi Etkilemesi

Çizelgeleme sırasında, personele atama yapılırken vardiya tanımının yanı sıra, personele ait yıllık izin, mazeret izni vs. gibi durumlar da dikkate alınmaktadır. Örneğin, personelin yıllık izin planlaması yapılmışsa, personel vardiya tanımında yer alsa bile çizelgeleme sırasında izin günlerinde ataması yapılmamaktadır.

Personel izinlerinde olduğu gibi bir diğer kaynak olan tezgahlar için de duruşlar dikkate alınarak kapasite planlaması yapılır.

Alternatif Görev Tanımları

Görev tanımlarının alternatiflerinin belirtilebilmesi ile benzer yetiye sahip görev tanımlarının aynı atamalarda kullanım esnekliği sağlanır.

Görünüm Kişiselleştirmeleri

Arayüz, kullanıcı bazında kişiselleştirilerek öncelikli bilgiler gösterilebilir. Gösterilen verilerde isteğe göre sadeleştirme ya da detaylandırma; kaynak gruplu, sipariş bazında ya da proje bazında izleme seçenekleri sunulur.

Sanal Kaynak Ekleme

Eklenecek potansiyel kaynakların çizelgelemeye etkisi izlenebilir. Böylece, simülasyon amaçlı Kapasite Planlama yapılarak yatırım analizlerine imkan tanınır.

Operasyonların Düzenlenmesi

İş emri kayıtlarına ulaşmaya gerek kalmadan ekran üzerinden operasyon detayları düzenlenebilir, eklemeler yapılabilir.

Kaynakların Histogramlar Aracılığıyla İzlenmesi

Kaynak dolulukları ve kısıtlı kaynaklar tarih bazında grafiksel olarak histogram üzerinden kolaylıkla izlenebilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.