Likom Gusto MRP – Malzeme İhtiyaç Planlama

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası
GANTTMRP Malzeme İhtiyaç Planlama

Malzeme İhtiyaç Planlama

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), üretim süreçlerini yönetmek için kullanılan bir üretim planlama, zamanlama ve envanter kontrol sistemidir.

Kademeli MRP,

  • Neye ihtiyaç duyuluyor?
  • Ne kadara ihtiyaç duyuluyor?
  • Ne zaman ihtiyaç duyuluyor?
  • Sipariş ne zaman verilmeli?

sorularının yanıtını sağlamaktadır. MRP kaynaklarının tek bir merkezden belirlendiği, sonuçların kolaylıkla izlendiği ve onay mekanizması ile karar vericileri yönlendiren Gusto Kademeli MRP modülü, Kapasite Planlama modülü ile birlikte üretim planlamada verimliliği %100’e yaklaştırmayı hedeflemiştir.

blank

Likom Gusto Kademeli MRP sistem kaynaklarını birlikte değerlendirerek, doğru zamanda doğru miktarda işlerin belirlenmesi ve malzeme ihtiyacının en etkin bir şekilde hesaplanmasını sağlayan Malzeme İhtiyaç Planlama modülüdür.

Bir MRP sistemi üç temel hedefi yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

  • Malzemelerin üretim için mevcut olduğundan ve ürünlerin sevkiyat için mevcut olduğundan emin olmak,
  • Mümkün olan en düşük malzeme ve ürün seviyesinde çalışmak,
  • Üretim faaliyetlerini, sevkiyat programlarını ve satın alma faaliyetlerini planlamak

Firmalar büyüyüp karmaşık yapılar haline geldikçe, yukarıdaki hedeflere ulaşabilme olanağı daha da zor hale gelmektedir. Kullanılan yazılımlardan alınan MRP çıktılarının doğruluğu, üretim & tedarik süreçlerinin ihtiyacı olan detay kavramlara göre sonuç üretebilme imkanı ve esnek yapıda olması büyük önem taşımaktadır.

blank

Parametreleri Yönetme

Kademeli MRP’nin çalışma koşullarını belirleyen parametrelere tek ekranda birleştirilmiştir.

İş Emri & Talep Birleştirme

Aynı stoklar ait farklı tarihlerde farklı siparişlerden gelen ihtiyaç miktarlarını birleştirerek oluşturabilirsiniz. Birleştirme için alternatif seçenekler mevcuttur. Birleştirme kriterini stok / izleme kartı bazında özelleştirebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz izleme kodunun, iş emri & talebini birleştirebilir, dilediğinizi ise her ihtiyaç için ayrı ayrı oluşturabilirsiniz.  Birleştirme kriterini stok / izleme kartı bazında pasif hale getirebilirsiniz.

Stok Miktar & Seviye Kontrolleri

Stoklara ait kaynakları, alternatif kontroller sayesinde yönetebilir ve seviye kontrolleri tanımlayarak olağan dışı durumlarda stoksuz kalmanın önüne geçebilirsiniz.

Servisle Kademeli MRP Çalıştırma

Kademeli MRP’yi kullanıcı kontrolüyle çalışması yanında, periyodik olarak çalışması mümkündür. Belirleyeceğiniz parametre sayesinde günlük sonuç üretmesi mümkündür.

blank

Sonuç İzleme Ekranı

Kademeli MRP ekranında iş emirleri seviye bazında izlenebilir, operasyon detayları görülebilir ve çalıştırdıktan sonra oluşacak sonuçlarında düzenleme yapabilirsiniz. Malzemelerin stok hareketlerinin tarih bazında ve grafiksel olarak izleyebilir ve sonuç izleme ekranı Excel olarak dışarıya aktarılabilir, Excel olarak dışarıdan sonuç izleme ekranına aktarım yapılabilirsiniz. Sonuç izleme ekranında MRP Log kayıtlarını inceleyebilirsiniz.

Kapasite / Zaman Planlama

Kademeli MRP çalıştırıldığında iki farklı yöntemle çizelgeleme yapılabilir;

  • İleriye doğru çizelgelemede iş emirleri; MRP’nin çalıştırıldığı tarihten çalışmaya başlayarak oluşacaktır. Amaç siparişleri en kısa sürede üretmektir.
  • Geriye doğru çizelgelemede ise iş emirleri; siparişlerin teslim tarihleri baz alınarak teslim tarihinden geriye doğru oluşacaktır. Amaç, uzak tarihli siparişleri çok önceden üretilmesini önlemektir.

Ürün ağacı tanımına göre kapasite planlanma yapılabilirsiniz.

Zaman Planlama

Kademeli MRP içinde planlama ufku tanımlaması yapılabilir. Ufuk dışında kalan sonuçları görülmemesini sağlayabilirsiniz.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.