Gizlilik İlkeleri
Bilgi Kullanım Koşul ve Süreçleri
Gizliliğiniz Bizim İçin Önemlidir.
Kapsam

Bu bildirim Likom Web Sitesi için geçerlidir.

Giriş

Gizliliğiniz Likom Yazılım için önemlidir. Bu bildirim, ne tür bilgilerin toplandığı ve izlendiği, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı da dahil olmak üzere Likom Yazılım sitelerindeki bilgilere ilişkin uygulamaları açıklamaktadır.

Kişisel Bilgiler

Genel olarak, kim olduğunuzu belirtmeden ya da kişisel bilgilerinizi vermeden Likom'u Internet üzerinde ziyaret edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda biz ya da yetkili satıcılarımız/çözüm ortaklarımız size ait bilgilere gereksinim duyabiliriz. Örneğin, sipariş vermek, iletişim kurmak için ya da bir iş başvurusuyla ilgili olarak sizden bilgi istenebilir. Bir işlemi tamamlamak ya da size daha iyi hizmet vermek için Likom bu bilgileri kullanabilir.

Internet üzerinden bu bilgileri sizden almadan önce bunları nasıl kullanacağımız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bize bu bilgilerin, isteklerinizin karşılanması sonrasında, ileride sizle bağlantı kurmak için kullanılmasını istemediğinizi belirtirseniz, isteklerinize saygı gösteririz. Bize bir başkası, örneğin eşiniz ya da bir iş arkadaşınız hakkında kişisel bilgi verirseniz, onların iznini aldığınızı varsayarız.

Kişisel Bilginin Kullanılması ve Paylaşılması

Kişisel bilgileriniz şu durumlarda kullanılabilir:

  • İsteklerinizin Likom ya da isteklerinizi karşılamakla yükümlü diğer taraflarca karşılanması için,
  • Müşteri memnuniyeti anketleri, pazar araştırması ya da belirli işlemlerle ilgili olarak sizinle temas kurmak için,
  • İlgili kullanıma izin verdiyseniz, pazarlama amaçlarıyla Likom ve belirli kuruluşlar tarafından.
  • Bir Likom Çözüm Ortağı'nı ya da Yetkili Satıcısını temsil ediyorsanız Likom ile sizin aranızdaki iş ilişkisini geliştirmek için.

Web sitemizde Likom'un kişisel bilgilerinizi nasıl kullanabileceği ve kimlerle paylaşabileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ziyaret ettiğiniz Likom Web sitesine bağlı olarak, belirtilen durumlardan bir ya da birkaçı geçerli olabilir. Örneğin, bir Likom Web sitesinden bir demo CD talebinde bulunursanız, bilgileriniz İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi başlıklı paragrafta açıklandığı biçimde kullanılır.

İşlem İsteğinizin Yerine Getirilmesi

Bir Likom Web sitesinden herhangi bir şey, örneğin bir ürün ya da hizmet, bir geri arama ya da belirli pazarlama malzemeleri isterseniz, isteğinizi yerine getirmek için sağladığınız bilgileri kullanırız. İsteğin yerine getirilmesi sırasında yardım almak için, bu bilgileri başkalarıyla, örneğin Likom'un diğer bölümleri, Likom Yetkili Satıcıları/Çözüm Ortakları, finans kuruluşları, nakliye şirketleri, posta hizmetleri ya da hükümet yetkilileri (örneğin, Gümrük yetkilileri) ile paylaşabiliriz. Bir işlemle bağlantılı olarak, müşteri memnuniyetine ilişkin incelemelerimizde ya da pazarlama araştırmaları için sizinle iletişim kurabiliriz.

Bilgi Güvenliği ve Niteliği

Kişisel bilgilerinizi ve niteliğini korumayı amaçlarız. Bilgilerinizin güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygularız.

Ek Bilgi Sağlanması

Bazı durumlarda, Web sitesinden sağladığınız bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin adresinizi doğrulayan bilgiler ya da işletmenizle ilgili başka bilgiler alabiliriz. Buradaki amacımız, topladığımız bilgilerin doğrulanması ve size daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.

Hizmet Niteliği Denetimi

Bazı Web işlemleri için sizin bizi ya da bizim sizi aramamız gerekebilir. Bu tür telefon görüşmelerinin, personel eğitimi ya da nitelik garantisi amacıyla denetlenmesi ve bazı durumlarda kaydedilmesinin Likom’un genel bir uygulaması olduğunu bilmelisiniz.

Yasaların Gerektirdiği İfşa Durumları

Bazı durumlarda, adli makamlardan ya da hükümetten gelen celpname, müzekkere ya da emirlerle kişisel bilgilerin ifşa edilmesi gerekebileceğini bilmelisiniz.

Likom Web sitesinde diğer Web sitelerine bağlar (link) bulunabilir. Diğer Web sitelerinin gizlilik uygulamalarından ya da içeriğinden Likom sorumlu değildir.