Likom Presto Plus ERP Yazılımı

KOBİ’ler için gelişmiş, kolay kullanımlı, hızla uygulanabilen,
düşük maliyetli ERP yazılımı

Kurumsal Kaynak Yönetimi’nde verimlilik artışını Likom Presto Plus ile sağlayın. Likom Yazılım, ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini göz önüne alarak tüm iş süreçlerini en etkin şekilde gerçekleştirip verimlilik artışı sağlamayı hedefleyen, maliyetlerini düşürerek karlılığı arttırıp sağlıklı büyümek isteyen KOBİ’ler için ekonomik ERP olan Likom Presto Plus’ı geliştirdi.En yaygın kullanılan ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olan Microsoft SQL ile çalışabilen Likom Presto Plus Kurumsal Kaynak Yönetimi Yazılımı, KOBİ’lere yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşmakta benzersiz bir hız ile esneklik ve işlevsellik sağlar.

Likom Presto Plus Yazılımı ile aynı anda birden çok süreci bir arada gerçekleştirebilirsiniz. Ara yüzlerdeki birden fazla pencerenin aynı anda kullanılmasının (MDI- Multiple Document Interface) sağladığı yarar ve maksimum performansa ulaşılmasını hedefleyerek geliştirilmiş altyapısı sayesinde, kolaylıkla aynı anda birden çok işlemi sonuçlandırabilir, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.