Likom e-Defter Yazılımı

e-Dönüşüm sürecinde ihtiyacınız olan Gelir İdaresi Başkanlığı’yla uyumlu tüm yazılımlarımızla ertesi gün de sizinleyiz

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve kebir(büyük) defterin elektronik ortamda hazırlanarak mali mühür ile imzalandıktan sonra beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na verildiği sistemdir. e-Defter ile, defterlerinizi daha hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlayıp beyan edebilirsiniz.
e-Defter uygulaması için kullanılacak yazılımın Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış ve Uyumlu yazılımlar sayfasında yer alan bir yazılım olması gerekmektedir. Likom Yazılım e-Defter Uygulaması da Gelir İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış bir yazılımdır.

Genel Muhasebe Yazılımının ayrılmaz bir parçası olan yasal defterlerin elektronik ortamda verilmesini sağlayan Likom Yazılım E-Defter Uygulaması, PASS/Garanti kapsamındaki Likom Presto serisi (Presto Mali Müşavir Plus, Presto Plus, Presto XL) müşterilerimizin ve Yazılım Güncelleme Sözleşmesi/Garanti kapsamındaki Likom Gusto ERP müşterilerimizin lisanslarına ücretsiz olarak eklenmektedir.

blank

e-Defter beratlarının sisteme yükleme zamanı nedir?

  1. İlgili ayı takip eden 3’üncü ayın sonuna kadar yüklenmelidir.
  2. Geçici vergi dönemlerine ait ayların e-defter beratları geçici vergi beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar yüklenmelidir.

e-Defterleri özel entegratörler imzalayabilecek olup , e-Defterlerin özel entegratörlerde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

Kimler kullanmalıdır?

  • e-Fatura uygulamasını kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler e-Defter kullanmak zorundadır
  • Türk Ticaret Kanunu’nun 397’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler e-Defter kullanmak zorundandır

Saklama Hizmeti Entegrasyonu

Likom e-Defter Uygulaması Saklama Hizmeti için EDM Bilişim ve QNB eFinans firmalarıyla entegrasyonumuz bulunmaktadır.

blank
blank
Maliyetlerin Azalması

Defterin sayfa sayısı kadar kağıt bastırma ve notere tasdikletmek masrafından kurtulursunuz.

blank
Geçmiş Verilere Erişim Kolaylığı ve Garantisi

Mali mühürle imzalanmış defterlerinizin veri güvenliğini sağlarken geçmiş kayıtlarınıza da kolayca erişebilirsiniz.

blank
Kağıt Saklama Sıkıntısının Sona Ermesi

e-Defter ile defterlerinizin kağıt çıktısını almanıza gerek olmadığı için defter bastırma ve saklama sıkıntısından kurtulursunuz.

blank
Ücretsiz

PASS/Yazılım Güncelleme Sözleşmesi kapsamındaki müşterilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz yazılımımız ile siz de hemen e-Defter’e geçebilirsiniz.