Gusto BPM ile rekabet gücünüzü en üst düzeye çıkarın. Bir işletmenin ekosisteminde yer alan müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve iş ortakları ile tüm faaliyetlerini nasıl bir yöntemle gerçekleştirdiği, o işletmenin İş Süreçlerini oluşturmaktadır. Değişen iş koşullarına göre en kısa zamanda ve en az maliyet ile etkin bir şekilde İş Süreçlerini adapte etmek,
bir işletmeyi her zaman rekabette bir adım öne geçirecektir. İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management – BPM), tüm iş süreçlerinin standartlaştırılması ve otomasyonun sağlanması, değişen iş koşullarına göre en kısa zamanda ve en az
maliyetle etkin bir şekilde geliştirilmesi yeteneğinin işletmelere kazandırılmasını sağlamaktadır.


İş Süreçleri Yönetimi’ni (BPM) uygulayan işletmeler;

+ İş süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneğini kazanırlar.
+ Gereksiz faaliyet tekrarlarını önleyerek maliyetleri düşürür, dolayısıyla aha esnek ve çevik hareket etme olanağını sağlarlar.
+ İlgili Faaliyetleri gerçekleştirirken kazanılan zaman ve kaynakları yeni ürün ve hizmet geliştirmek için ayırırlar.
+ Müşteri İlişkileri Yönetiminde sağlanan etkinlikle Müşteri Memnuniyetini en üst düzeye çıkarırlar.
+ İş Süreçlerinin denetimi ve ölçülmesi sonucu doğru kararları zamanında alırlar.

Likom Gusto BPM’in gelişmiş altyapısı birbirinden bağımsız iş süreci mekanizmaları oluşturmaktadır.
Bu bağımsız iş süreci katmanları, her bir iş sürecinin, iş sürecini gerçekleştiren çalışanların işlemlerini ERP vb. uygulamalarla uyumlu olarak belirlenmesini ve birimler arası etkin iletişim altyapısını sağlamaktadır. Her bir iş
sürecinin en baştan sona bağımsız katman olarak belirlenmesi, iş süreçlerinin; durumlarının izlenebilirliğini artırmakta, ayrıntılı ölçülebilmesini sağlamakta, değişen iş koşullarına göre hızlı bir şekilde güncellenebilmesini sağlamaktadır.

Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı kullanıcılarımız %50’ye varan oranlarda gelirlerini arttırmış, maliyetlerini %60’lara varan oranda düşürebilmiş ve etkin iş süreçleri denetimi ve ölçümlemesi sayesinde Likom Gusto BPM için yapmış oldukları yatırım tutarını bir yıldan kısa süre içerisinde geri kazanmışlardır.
Likom Gusto BPM, her ölçekte işletmenin günlük alışılagelmiş faaliyetlerinden yaşamsal öneme sahip kritik görevlerine kadar tüm iş süreçlerinin standartlaştırıl-masını ve otomasyonunu, değişen iş koşullarına göre iş süreçlerinin en kısa zamanda ve en az maliyet ile etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlayan, sektöründe öncü işletmeler tarafından denenmiş, geniş kapsamlı İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı’dır.

Likom Gusto BPM hakkında daha fazlası için bize ulaşın

Close the dialog

Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Veriler Bilgilendirme Metnini kabul ediyorum.