Likom e-Fatura Yazılımı

e-Dönüşüm sürecinde ihtiyacınız olan Gelir İdaresi Başkanlığı’yla uyumlu tüm yazılımlarımızla ertesi gün de sizinleyiz

e-Fatura, faturanın elektronik ortamda oluşturulup saklanabildiği uygulamayla birlikte oluşturulan faturalara verilen isimdir. e-Fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 • Güncel mevzuata tam uygun,
 • Ondan fazla entegratör ile entegre,
 • Özelleştirilebilir e-Fatura şablonları ile kolaylıkla istediğiniz görsel tasarımları yapabileceğiniz yazılımdır.

e-Fatura uygulaması ile oluşturulmuş olan faturaların geçerliliği ve doğruluğu mali mühür aracılığıyla sağlandığı için e-faturaların kağıt üzerinde basıldıklarında herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kullanıcılar kendileri tarafından düzenlenmiş olan ve taraflarınca kabul edilmiş olan e-faturaları yasal mevzuatta belirtilen süreler dahilinde saklamakla yükümlüdürler. Muhafaza edilen e-faturaların ise gerekli görüldüğü takdirde ibraz etmekle sorumludurlar.

blank

Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

 1. e-Fatura Portalı Giriş için tıklayın
 2. Firmaların bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemine entegrasyonu
 3. Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumların sistemi aracılığıyla

olmak üzere üç yöntemle kullanılabilmektedir.

Kimler kullanmalıdır?

 • 2018 ve 2019 yıllarında 5 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan firmalar, 2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli l sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
 • ÖTV III -sayılı liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edeneler. (Meyve suları, gazlı içecek, alkol ve tütün ürünleri)
 • Elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler
 • 03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler
 • Bavul Ticareti Yapan Firmalar (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020 tarihinden) itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Anlaşmalı olduğumuz entegratörleri görmek için tıklayın.

blank
blank
Fatura ve Tahsilat Sürecini Hızlandırması

Faturanızı bir tıkla müşterinize ulaştırıp tahsilat sürecini hızlandırabilirsiniz. Elektronik ortamda iletilen faturalarınız sayesinde mutabakat gibi süreçlere son verebilir, alacaklarınızı daha hızlı temin edebilirsiniz.

blank
Geçmiş Verilere Erişim Kolaylığı ve Garantisi

e-Fatura ile faturalarınız elektronik ortamda saklanır. Elektronik imza ve elektronik arşivleme ile veri güvenliğini sağlayabilir ve geçmiş kayıtlarınıza kolayca erişebilirsiniz. Kullanıcı hatalarından doğan külfetten kurtulursunuz.

blank
Kağıt Saklama Sıkıntısının Sona Ermesi

Dosyalar arasından fatura aramakla uğraşmadan geçmiş faturalarınıza erişebilirsiniz; böylece fatura kaybının da önüne geçmiş olursunuz. Geçmişe yönelik fatura kayıplarının önüne geçebilir, fiziksel arşivleme, kağıt saklama sıkıntısından kurtulursunuz.

blank
Maliyet Avantajı

Faturaların basım maliyetinden ve matbaalara ücret ödemekten kurtulur, Mevzuata uyum zorunluluğu sebebiyle ortaya çıkan usulsüzlük cezalarının önüne geçer ve fatura gönderim maliyetinden kurtulursunuz. Böylece müşterilerinize daha hızlı ulaşır, tahsilat sürecinizi hızlandırırsınız.