Likom e-Fatura Yazılımı

e-Fatura, faturanın elektronik ortamda oluşturulup saklanabildiği uygulamayla birlikte oluşturulan faturalara verilen isimdir.
e-Fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Likom e-Fatura yazılımı

• Güncel mevzuata tam uygun,
• Ondan fazla entegratör ile entegre,
• Özelleştirilebilir e-Fatura şablonları ile kolaylıkla istediğiniz görsel tasarımları yapabileceğiniz yazılımdır.

Fatura ve Tahsilat Sürecini Hızlandırması

Faturanızı bir tıkla müşterinize ulaştırıp tahsilat sürecini hızlandırabilirsiniz. Elektronik ortamda iletilen faturalarınız sayesinde mutabakat gibi süreçlere son verebilir, alacaklarınızı daha hızlı temin edebilirsiniz.

Geçmiş Verilere Erişim Kolaylığı ve Garantisi

e-Fatura ile faturalarınız elektronik ortamda saklanır. Elektronik imza ve elektronik arşivleme ile veri güvenliğini sağlayabilir ve geçmiş kayıtlarınıza kolayca erişebilirsiniz. Kullanıcı hatalarından doğan külfetten kurtulursunuz.

Kağıt Saklama Sıkıntısının Sona Ermesi

Dosyalar arasından fatura aramakla uğraşmadan geçmiş faturalarınıza erişebilirsiniz; böylece fatura kaybının da önüne geçmiş olursunuz. Geçmişe yönelik fatura kayıplarının önüne geçebilir, fiziksel arşivleme, kağıt saklama sıkıntısından kurtulursunuz.

Maliyet Avantajı

Faturaların basım maliyetinden ve matbaalara ücret ödemekten kurtulur, Mevzuata uyum zorunluluğu sebebiyle ortaya çıkan usulsüzlük cezalarının önüne geçer ve fatura gönderim maliyetinden kurtulursunuz. Böylece müşterilerinize daha hızlı ulaşır, tahsilat sürecinizi hızlandırırsınız.

Likom e-Fatura hakkında daha fazlası için bize ulaşın

Close the dialog

Kişisel Veriler Bilgilendirme Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Likom Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


 Kişisel Veriler Bilgilendirme Metnini kabul ediyorum.