Likom Giza İş Zekası Araçları

Dinamik İzleme, Olay Yönetimi, Veri Analizi
Otomatik Raporlama, Perspektif Gösterge Panelleri

Likom Giza İş Zekası Araçları

Dinamik İzleme ile ileri düzeyde Veri Analizi, Olay Yönetimi ile Faaliyet İzleme ve Alarm/Raporlama Sistemi, Perspektif ile Gösterge Panelleri (Dashboard) Likom Giza İş Zekası Araçları (BI – Business Intelligence) Yazılımları, Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama ve Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları ve/veya 3. Parti İş Uygulaması Yazılımlarınız ile oluşturulmuş olan tüm verilerinizi analiz ederek kurumsal stratejik kararlar almanızı kolaylaştıran gelişmiş İş Analizi Yazılım Platformu’dur.

Olay Yönetimi Yazılımı

Olay Yönetimi (BAM- Businesss Acitivity Monitoring)) Yazılımı ise tüm iş süreçlerinizi ve faaliyetlerinizi sizin adınıza gerçek zamanlı gözlemleyip otomatik olarak sizi bilgilendiriyor.

Gerçek Zamanlı Göstergeler ile Verilerin Çok Yönlü İzlenebilmesi

Olay Yönetimi ile iş süreçleriniz ve tüm faaliyetlerinizin takibini etkileşimli/gerçek zamanlı göstergeler oluşturarak yapabilirsiniz.  Kullanıcı dostu ara yüzü ile uygun şartlar ve/veya koşullar oluştuğunda gerçekleştirilecek eylem planlarını rahatlıkla tanımlayabileceksiniz. Periyodik olarak veya gerekli şartların oluşması durumunda kurum içi ya da kurum dışı ilgili kişileri tasarlanabilir e-postalar ile bilgilendirebilirsiniz.

Verimliliğinin, İş Koşullarına Göre Analiz Edilmesi ve Karar Verme Süreçlerinin Geliştirilmesi

Olay Yönetimi sayesinde üst düzey yöneticilerin ve operasyon yöneticilerinin işletmelerinde meydana gelen iş ile ilgili olayların gerçek zamanlı görünümünü almalarını sağlar; iş süreçlerinin verimliliğini analiz etmek ve geliştirmek için iş zekâsı sistemlerinden yararlanarak karar verme süreçlerini geliştirmeye yönelik gereksinimleri karşılar.

blank
blank

Özelleştirilmiş Çalışma Kurgusu Tasarlayabilme

Giza BI Olay Yönetimi ile kullanıcılar tarafından Gusto ERP sisteminde yapılan hareketler olay olarak tanımlanıp, her olaya özel parametrelerle belirlenen koşullarda, olay gerçekleşmeleri takip edilir.

Söz konusu olayların gerçekleşmeleri durumunda, tanımlanan kullanıcılara, e-posta ya da Gusto ERP sistemi içinden mesaj gönderilerek, olayla ilgili bilgi verilir.

Otomatik e-Posta ve/veya Mesaj Gönderimi

E-posta ya da mesajların hangi koşullarda, hangi kullanıcılara, hangi içerikle ve ne zaman gönderilecekleri, her bir olay türü için farklı olarak tanımlanabilir. Gerçekleşen olayların ilgili olduğu belgeye bağlantı eklenebilir. E-posta gönderimlerinde; gerçekleşen olaylarla ilgili olarak, tanımlanan zamanlarda, tanımlanan e-posta adreslerine gönderim yapılır. Her bir olay için ayrı bir e-posta gönderilebileceği gibi, olay türlerine göre gruplanarak toplu mesajlar da gönderilebilir.

Zaman ve İş Gücü Tasarrufu

Şirket içinde ya da şirket dışında istediğiniz kişilerin e-postalarına, istediğiniz raporların bildirimi otomatik olarak gerçekleşir. Bu raporları, sisteme girilmiş olan verilerden istenilen tasarımlarla günlük/haftalık/aylık veya özel zamanlı olarak otomatik oluşturulması/gönderilmesi sağlanır.

Farklı Dosya Formatlarında Export İşlemleri

E-posta mesajlarına özel olarak tasarlanan raporlar eklenebilir ve bu raporlar, e-posta gönderileceği zaman veri tabanından bilgileri alarak farklı dosya formatları ile gönderilebilirler. Likom Gusto içinden mesaj gönderimlerinde; gerçekleşen olaylarla ilgili olarak, ilgili kullanıcılara Gusto içerisinden görüntüleyebilecekleri mesajlar gönderilir.  Bu mesajların hangi koşullarda, hangi kullanıcılara, hangi içerikle ve ne zaman gönderilecekleri her bir olay türü için farklı olarak tanımlanabilir. Bu mesajlara, gerçekleşen olayların ilgili olduğu belgeye bağlantı eklenebilir. Mesajı görüntüleyen kullanıcı, bu bağlantıya tıklayarak ilgili belgeye kolaylıkla ulaşır.   Daha önce oluşturulmuş bir olay tanımı, sisteme import edilerek farklı bir olay oluşturmak için kaydedilebilir.

Dinamik İzleme Yazılımı

Likom Giza İş Zekâsı Araçları (Giza Business Intelligicence – BI) ailesinden, Likom Giza Dinamik İzleme Yazılımı ile işletmenize ait tüm verileri herhangi bir teknik destek hizmeti almadan derinlemesine analiz etmek ve etkileşimli biçimde raporlamak artık çok kolay.

Gusto Dinamik İzleme, Gusto’da yer alan tüm tabloları kullanıcıların kullanabileceği bir bilgi kümesine dönüşerek hızlı ve doğru olarak raporlanmasını amaçlamaktadır. Gusto Dinamik İzleme, Gusto içerisinde gerçekleşen işlemleri liste halinde ayrıntılı bir şekilde sunmak ve parametrelerle istenilen kriterlere göre sonuç almayı sağlar.

blank

Perspektif Yazılımı

Likom Giza İş Zekâsı Araçları (BI-Business Intelligence) Yazılımları, Likom Gusto ERP Kurumsal Kaynak Planlama ve Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları ile oluşturulmuş olan tüm verilerinizi analiz ederek, kurumsal stratejik kararlar almanızı kolaylaştıran gelişmiş İş Analizi Yazılım Platformu’dur. Bu platformda bulunan Likom Gusto Perspektif Yazılım’ıyla, işletme verilerinizi analiz ederek gösterge panelleri ile hızlıca takip edebilir ve kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz.

Likom Gusto Perspektif Yazılımı, önceden tanımlanmış veri kaynaklarını kullanarak, dinamik gösterge panelleri (dashboard) tasarlamaya ve tasarlanan dinamik gösterge panellerini farklı platformlarda görüntülemeye yarayan gelişmiş bir iş analizi yazılımıdır. Görüntülemek istediğiniz verilerin ayrıntılarına, grafikler üzerinden hızlıca ve interaktif olarak ulaşabilirsiniz. Depoladığınız tüm verileri, hedeflerinize uygun olarak çok boyutlu analiz edip ekosisteminiz ile paylaşabilirsiniz.

Likom Giza İş Zekası Araçları (BI) Yazılımları , girilen tüm verilerin toplanmasını, birleştirilmesini ve analizini yaparak geleceğe yönelik stratejilerinizin başarı ile uygulanmasını sağlayan gelişmiş teknoloji kullanan Yazılım Platformu’dur. Likom Giza İş Zekası Araçları (BI) Yazılımları ile, depoladığınız tüm verileri, hedeflerinize uygun olarak çok boyutlu analiz ederek ekosisteminiz ile paylaşabilirsiniz.