Likom e-Müstahsil Yazılımı

e-Dönüşüm sürecinde ihtiyacınız olan Gelir İdaresi Başkanlığı’yla uyumlu tüm yazılımlarımızla ertesi gün de sizinleyiz

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

Likom e-Müstahsil Makbuzu Yazılımı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda müstahsil makbuzları oluşturulabilir, imzalanarak kaydedilebilir, saklanabilir ve ibraz edilebilir.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, elektronik ortamda düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda raporlayabilirler.

blank

Kimler zorunlu geçiş yapmalıdır?

 • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e- Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.
 • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda düzenlenmesi zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzunun Satıcı ve Alıcı Tarafları

Satıcı (Üretici Çiftçi)

 • Ticari belge veremez.
 • Müstahsil makbuzunu imzalar.
 • Belgenin aslını alır.
 • Satış bedelini alır.

Alıcı (Defter Tutan Çiftçi)

 • Müstahsil makbuzunu düzenler.
 • Ticari belge verebilir.
 • Belgenin kopyasını alır.
 • Satış bedelini öder.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması Yararlanma Yöntemleri

 1. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 2. e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 3. Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi biri ile yararlanılabilir.

Anlaşmalı olduğumuz entegratörleri görmek için tıklayın.

blank
blank
Arşivleme Kolaylığı

Elektronik arşivleme ile veri güvenliğini sağlayabilir ve geçmiş kayıtlarınıza kolayca erişebilir, kağıt saklama gereksiniminden kurtulursunuz.

blank
Mevzuata Uyum ve Maliyet Avantajı

Mevzuata uyum zorunluluğu sebebiyle ortaya çıkan usulsüzlük cezalarının önüne geçer ve kağıt müstahsil makbuzu maliyetinden kurtulursunuz.

blank
Zaman Tasarrufu

E-posta olarak göndererek makbuz gönderim sürecinde zaman kazanabilir ve ödeme sürecini hızlandırabilirsiniz.

blank
Çevre Dostu Olması

Kağıt kullanımınızı azaltarak maliyetlerinizi düşürürken doğaya faydalı olabilirsiniz.