Likom Gusto ERP – Finans

Büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için geliştirilmiş
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Satış PazarlamaSatın AlmaÜretim PlanlamaStok YönetimiFinansMuhasebeİnsan KaynaklarıSabit KıymetBütçe - Gelir GiderBPMDaha Fazlası

Finans

Finans Yönetimi Yazılımı ile Banka, Kasa hareketlerinden, çek ve senet hareketlerine, nakdi kredilerden gayri nakdi kredilere, beklenen tahsilat ve ödemelerden teminat mektuplarına, ayrıntılı cari risk ve dövizli repo takibinden reeskont faizi, kur farkı hesaplanmasına kadar finansa ait tüm işlemlerin anlık takibi sağlanır. Böylece müşterilerinizin, satıcılarınızın ve iş ortaklarınızın firmanızla olan finansal süreçlerinde doğru ve gerçek analizlere ulaşılır.

Finans Yönetimi Yazılımı ile;

 • Muhasebeden Bağımsız Kasa Banka Tanımları
 • Günlük Kasa Limiti Tanımları
 • Toplu Çek/Senet İşlemleri
 • Cari Teminat Ve Avans Takibi
 • Müşteri Kredi ve Risk Limiti İzleme
 • Banka Kredileri Takibi
 • Beklenen Ödeme ve Tahsilat İzleme
 • Nakit Akış Takibi
 • Otomatik Kur Farkı ve Vade Farkı Hesaplamaları
 • Faturalarda Tevkifat ve Özel Vergi Uygulamaları
 • Toplu Maaş Ödemeleri
 • Kısmi Tahsilat Uygulamaları
 • Dış Ticaret İşlemlerinin Takibi

işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Zamandan Tasarruf Ederek Günlük Raporlarınızı Sistemden Alın

Tüm finansal süreçlere ait işlemleri kolayca raporlara dönüştürebilir, istenilen formatta dışarı aktarılabilir. Nakit akım ve ödeme/tahsilat işlemlerinin detayları anlık olarak takip edilebilir.

finans

Tam Entegrasyon Sayesinde Hatasız İşlemler Gerçekleştirin

Finans Yönetimi modülü ile emtia faturalarının oluşturulması, carilere gönderilmesi, vade tarihlerinin takibi, vadesi gelen faturalarının belirlenmesi işlemleri yapılır, iade edilen emtialara ait iade faturalarının oluşturulması, carilere gönderilmesi sağlanır.

Kasa ve Banka Hareketlerini Detaylıca İnceleyin

Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduat hesapların takibi yapılır. Banka hesap izleme seçeneği ile banka hareketleri ve bunlara bağlı belgeler ayrıntılı olarak sorgulanabilir.

Kasalardaki nakit paranın takibi, icmallerin oluşturularak sorumlu personel bazında kontrollerin yapılması sağlanır. Kasalar için günlük limitler belirlenerek, o limitler dahilinde hareketlerin gerçekleşmesi kontrol edilir.

Borçlarınızı ve Alacaklarınızı Eşleyin, Yaşlandırın ve Güncel Döviz Kuruna Göre Değerlendirin

Borç Alacak Eşleme Yönetimi Yazılımı ile borç ve alacakların takip edilerek ödeme ve tahsilatların zamanında ve doğru yapılması ve firmalar arası ticari ilişkilerin daha etkin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Borç/Alacak Eşleme Yazılımı ile, borçların ve alacak hareketlerinin hangi hareketler ile eşlendiği belirlenir. Buna bağlı olarak ödemelerin zamanında ve doğru yapılması, tahsilatların takip edilmesi, kur farkı ve vade farklarının her bir borç/alacak hareketi bazında hesaplanması ile firmanın diğer firmalar ile olan ilişkileri daha etkin gerçekleştirilir.

Faturalar işlenirken ve ödemeler/tahsilatlar yapılırken güncellenen cari ve diğer hesaplar yanında bu hesaplara bağlı kalan açık belgeler de kapatılarak, yapılan ödeme ve tahsilatların hangi borç ve alacaklara karşılık olduğu işlenir ve takip edilir. Bu sayede belgeler bazında borç ve alacakların takip ve kontrol edilmesi mümkün olur.

Online Bankacılık Yazılımı ile Tüm Bankalar ile Gerçek Zamanlı Entegrasyon

Likom Gusto ERP Online Bankacılık Yazılımı ile Banka hesaplarınızdaki tüm hesap hareketlerinizi online olarak ERP banka hareketlerine dönüştürerek aktarabilirsiniz. Bu sayede hesap hareketlerinizi anlık olarak takip edebilirsiniz.

Likom Gusto ERP Online Bankacılık Yazılımı ile;

 • Tüm banka hareketlerinin tek ekranda toplanıp yönetilebilmesi sağlanır.
 • Hataya açık manuel girişler yerine banka hareketlerinin otomatik olarak işlenmesi sayesinde hatalardan arındırılmış ve riski minimize edilmiş bir süreç ile çalışma imkanı sağlanır.
 • Artan elektronik işlem sayısı ve çeşitliliği sebebiyle manuel yapılan işlemlerden kaynaklı iş gücü ve zaman kayıpları minimuma indirilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.