Likom Presto Serisi 2022 Şubat Ayı Maaş Hesaplama Yöntemi

PDF olarak görüntülemek için tıklayın

Şubat ayı puantajında, tam çalışan bir personel için SGK günü “30” olarak hesaplanır. SGK’nın 1117 no.lu muktezasına göre personelin eksik çalışması durumunda SGK günü = 28(29)-eksik gün olarak hesaplanır ve buna göre maaş tahakkuk ettirilir.

 

Şubat ayında maaş tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

 

Günlük ya da saatlik ücret üzerinden maaş alan personeller için diğer aylarda olduğu gibi çalışmış olduğu süre üzerinden maaşları hesaplanır. Şubat ayında bu personeller için farklı bir hesaplama yapılmaz.

 

Maaşı aylık ücret üzerinden hesaplanan personellerde ise Şubat ayında işverenlerin hesaplama yöntemi farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle sabit tanımlarındaki  “Şubat Hesaplama” alanında “Çalışılan”, “Eksik”, “Tam” ve “SSK Günü Eksik” olarak dört  farklı yöntem bulunmaktadır.

 

Şubat hesaplama parametresi “Çalışılan” seçilir ise ;

 

 • Tam ay çalışan personellerin Sgk günü 30 gün üzerinden, maaşı ise kartında belirtilen tam ücret üzerinden hesaplanır.
 • Ücretsiz izin, rapor gibi nedenlerle eksik çalışan personellerde ssk günü  28(29)–Eksik Gün formülü ile, ücreti(Aylık Ücret/30 ) * ( 28(29)-Eksik Gün ) formülü ile hesaplanır.
 • Ay içinde işe giren ya da çıkan personellerde Sgk günü calışılan gün kadar, ücreti ise ( Aylık Ücret/30 ) * Çalışılan Gün formülü ile hesaplanır.

 

Şubat hesaplama parametresi “Eksik”  seçilir ise ;

 

 • Tam ay çalışan personellerin Sgk günü 30 gün üzerinden, maaşı  ise kartında belirtilen tam ücret üzerinden hesaplanır.
 • Ücretsiz izin, rapor gibi nedenlerle eksik çalışan personellerde ssk günü  30–Eksik Gün formülü ile, ücreti( Aylık Ücret/30 ) * ( 30-Eksik Gün ) formülü ile hesaplanır.
 • Ay içinde işe giren ya da çıkan personellerde ssk günü calışılan gün kadar, ücreti ise ( Aylık Ücret/30 ) * Çalışılan Gün gün formülü ile hesaplanır.

 

Şubat hesaplama parametresi “Tam”  seçilir ise ;

 

 • Tam ay çalışan personellerin Sgk günü 30 gün üzerinden, maaşı  ise kartında belirtilen tam ücret üzerinden hesaplanır.
 • Ücretsiz izin, rapor gibi nedenlerle eksik çalışan personellerde ssk günü  28(29) – Eksik Gün formülü ile, ücreti( Aylık Ücret /28(29) ) * ( 28(29)-Eksik Gün ) formülü ile hesaplanır.
 • Ay içinde işe giren ya da çıkan personellerde Sgk günü calışılan gün kadar, ücreti ise ( Aylık Ücret/28(29) ) * Çalışılan Gün formülü ile hesaplanır.

 

Şubat hesaplama parametresi “SSK Günü Eksik” seçilir ise ;

 

 • Tam ay çalışan personellerin SGK günü 30 gün üzerinden, maaşı ise kartında belirtilen tam ücret üzerinden hesaplanır.
 • Ücretsiz izin, rapor gibi nedenlerle eksik çalışan personellerde SGK günü 28(29) – Eksik Gün formülü ile, ücreti ( Aylık Ücret /30 ) * ( 30-Eksik Gün ) formülü ile hesaplanır.
 • Ay içinde işe giren ya da çıkan  personellerde SGK günü çalışılan gün kadar,

ücreti ise ( Aylık Ücret/30 ) * Çalışılan Gün  formülü ile hesaplanır.

 

ÖNEMLİ BİLGİ

Personelin ay içinde eksik çalışması durumunda (Sabit tanımındaki “şubat hesaplama” nın EKSİK seçilmesi durumunda) Sistem/Tanımlar/Öndeğerler/Bordro altındaki 2035 nolu öndeğer önem kazanmaktadır.

 

2035 = 1 ise şubat ayı “eksik” seçilmişse çalışma günü ve SSK günü aşağıdaki

formüle göre hesaplanır.

 

29 gün olan şubat ayında (29-Çalışılmayan gün)

Örn. 25 Şubat işe giren personel için çalışma günü 5 gün,

5 Şubat’ta işten çıkan personel için çalışma günü 5 gün olarak bulunur.

 

28 gün olan şubat ayında (28-Çalışılmayan gün)

Örn. 25 Şubat işe giren personel için çalışma günü 4 gün,

5 Şubat’ta işten çıkan personel için çalışma günü 5 gün olarak bulunur.

 

2035 = 2 ise şubat ayı “eksik” seçilmişse çalışma günü ve SSK günü aşağıdaki

formüle göre hesaplanır.

 

29 gün olan şubat ayında (30-Çalışılmayan gün )

Örn. 25 Şubat işe giren personel için çalışma günü 6 gün,

5 Şubatta işten çıkan personel için çalışma günü 6 gün olarak bulunur.

 

28 gün olan şubat ayında (30-Çalışılmayan gün )

Örn. 25 Şubat işe giren personel için çalışma günü 6 gün,

5 Şubatta işten çıkan personel için çalışma günü 7 gün olarak bulunur.

Yukarıda bulunan gün de aşağıdaki formüle konularak ücret hesaplanır.

(Normal Çalışma Ücreti / 30 ) x Çalışma günü

Bize Ulaşın

Bize İletmek İstedikleriniz İçin...